logoti

Kariera Bus

V kontekstu izboljšanja zaposlitvenih možnosti mladih je v vsakodnevni praksi še vedno premalo narejenega na področju predstavitve delodajalcev, delovnih mest in še posebej deficitarnih poklicev ter povezovanja potencialnih delodajalcev in bodočih delojemalcev, kar terja večje upoštevanje in razumevanje potreb dela delodajalcev s ponudbo ustrezno usposobljenih in motiviranih kandidatov za zaposlitev.

V pričujočem projektu bomo tako pritegnili k sodelovanju tudi delodajalce, ki morda v tem trenutku še ne bodo ponujali že konkretnih zaposlitev, pač pa bodo udeležencem predstavili njihove dolgoročne usmeritve na področju zaposlovanja in štipendiranja, še zlasti pa možnosti medsebojnega sodelovanja pri pripravi seminarskih, projektnih in drugih nalog, kakor tudi pri izvajanju obvezne prakse.

Aktivnosti se bodo odvijale 20., 22. in 23. septembra 2016 v prostorih MC Krško in ŠC Krško-Sevnica ob podpori Občine Krško, Območne obrtno-podjetniške zbornice Krško, GZS območna zbornica Posavje, Krško, ZRSZ in Društva kadrovskih delavcev Posavja.

Prvi dan je namenjen motiviranju in popolnjevanju ciljne skupine, drugi dan je namenjen splošnim informacijam in okrogli mizi z udeleženci in predstavniki kadrovske stroke, tretji dan pa konkretnem obisku delodajalcev. V projektu sodelujejo delodajalci Tanin Sevnica d.d., Kimmy Krško, TPV d.d. BU Brežice.

Delodajalcem se za posluh in sodelovanje iskreno zahvaljujemo!

 

 

 Letak-KARIERA-BUS